Skip Navigation LinksTAŞ-KIRMA

TAŞ KIRMA

ESWL tedavisi ultrasonografi eşliğinde, küçük odaklı taş kırma cihazı ile yapılmaktadır. Şok dalgalarının küçük bir alana (3 – 6 mm) odaklanabilmesi (küçük odaklı cihaz) sayesinde taş dışındaki çevre dokular zarar görmez, hasta çok daha az ağrı hisseder ve en önemlisi tedavi bebek ve çocuk hastalarda bile güvenle kullanılabilir. ESWL tedavisi taşınızın yerine, büyüklüğüne ve sertliğine göre bir veya birkaç seans sürebilir.

Taş kırma tedavisi, vücut dışındaki bir kaynaktan elde edilen yüksek frekanslı ses dalgalarının taşa odaklanarak taşın parçalanması esasına dayanır. Taşa odaklanan şok dalgaları yüzeyde erozyon, taşın içinde taşa ait yapısal elemanları birbirinden ayıran gerilim dalgası oluştururlar ve böylece taş parçalanır.

Hasta, tedavi sırasında genellikle sırtüstü yatar pozisyondadır. Taş kırma makinasının içi su dolu balon şeklindeki bölümü, taşınızın olduğu bölgeye yerleştirilir ve bu balonun içindeki sonografi ve/veya makinanın röntgen bölümü yardımıyla taşınız odaklanır. Tedavi sırasında X ışını kullanım süresini en aza indirmek için, gerektiğinde X ışını ile odaklanan taşlar, tedavi boyunca ultrasonografi ile eş zamanlı takip edilebilir. Ultrasonografi ile röntgende görülemeyen (nonopak) taşlar da başarı ile tedavi edilebilir.

Her seans yaklaşık 20 – 30 dakika sürer. Taşınızın kırılma durumuna göre haftada 1 veya 2 seans tedavi gerekebilir. Tedavi öncesinde özel bir hazırlık veya açlık gerekmez. Bazı durumlarda taşı daha iyi görebilmek için mesanenin dolu olması gerekebilir.