Skip Navigation LinksYoğun-Bakım

Koroner Yoğun Bakım

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Koroner Yoğun Bakım Üniteleri, kalp hastalığı açısından ciddi hayati risk altında olan hastaların sürekli yoğun olarak yakından takip edildikleri hayati bulgularda oluşacak en ufak bir değişikliğin saptanarak anında müdahale edildiği özelleşmiş bir birimdir.