Skip Navigation LinksPatoloji

Patoloji

Vücut organlarında meydana gelen bozuklukları inceleyen bir tıp koludur. «Hastalıklar Bilimi» anlamına gelir.

Patoloji, eski yunanca hastalık anlamındaki 'pathos' teriminden türetilmiştir ve hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi anlamında kullanılır. Daha geniş anlamıyla patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların özellikle morfolojik (biçimsel, görüntüsel) özelliklerini inceler. Bu anlamda patoloji, tıbbın temelini oluşturur.

Patoloji; anatomi ve fizyolojide öğrenilen bilgilere, hastalıklı organların çıplak gözle veya mikroskop altındaki anormal görünüşlerini ekleyerek hastalıkların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Görünüşlerin karar vermeye çok yardımcı olduğu alanlarda, patolojik incelemenin tanıya ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesine katkısı da çok büyüktür.

Günümüzde, tümörlerin tanısı başta olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısı için patolojik inceleme gerekli ve zorunludur. a) Genel Patoloji ve b) Özel Patoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Genel patoloji, hastalıklar» sınıflandırmak ve deyimleri tanımakla uğraşır. Özel patoloji ise hastalıkları ayrı ayrı inceler, çarelerini araştırır

Servis Hekimleri

 • Dr. Minel Özen
  Pataloji Uzm.
 • Dr. Sonuç Büyük
  Pataloji Uzm.
 • Dr. Burcu Albayrak
  Pataloji Uzm.
 • Dr. Mehmet Müderriszade
  Pataloji Uzm.