Skip Navigation LinksKalp-ve-Damar-Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Damar cerrahisi, damar (atar damar, toplardamar ve lenf sistemi) hastalıklarının tıbbi

olarak (ilaç ile), minimal invaziv kateter işlemleriyle veya cerrahi olarak tedavi edilebildiği
cerrahi bir uzmanlıktır.
Ülkemizde damar cerrahisi eğitimi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlığı eğitiminin bir
parçasıdır. Kalp ve Damar Cerrahları damar sisteminin tümünün (beyin damarları hariç)
hastalıklarının tanısı (Karotis arter, Aort, göğüs ve karın boşluğu içindeki ve uzuvlardaki
tüm atar ve toplardamar, lenf sistemi) ve tedavisi konusunda yetkindirler.

 Kalp ve Damar Cerrahisi kliniklerinde aşağıda belirtilen cerrahi işlemler yapılmaktadır.

 • Kalp kapaklarıyla ilgili cerrahiler
 •  Koroner bypass ameliyatları (Açık kalp ameliyatları)
 • Aort cerrahisi
 • Damar cerrahileri
 • Varis cerrahisi
 • Konjenital kalp cerrahileri
 • Anjiyo uygulanması ve stent takılması

Atar ve toplardamarlarda sağlık sorunları olabildiği gibi kılcal damarlarda da olabilir. Her durumda kardiyovasküler cerrahi uygulanmaktadır.

Servis Hekimleri

 • Dr. Hasan Birtan
  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
 • Dr. Ozan Emiroğlu
  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
 • Dr. Çağın Zaim
  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
 • Dr. Mehmet Arıkbuka
  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.