Skip Navigation LinksGenetik-Lab

DNA Lab

Laboratuvar

Faaliyetlerini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesinde bulunan Talasemi Merkezi’nde sürdürmekte olan DNA Laboratuvarı’nın kuruluşu 07.09.2005 tarihli ve S-985-2005 sayılı K.K.T.C. Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanmaktadır. Özetle, söz konusu kararla ‘uluslararası standartlara uygun, bilimsel, bağımsız ve gizlilik ilkesine bağlı çalışan bir DNA Analizleri Laboratuvarı kurulması’ amaçlanmaktaydı. DNA Laboratuvarı’nın kuruluşunu tetikleyen ana etken ayni tarihlerde hayata geçirilen Kayıp Şahıslar Komitesi Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi’ne Kıbrıs Türk tarafı olarak somut bilimsel katkı konulma arzusuydu. Bununla beraber, KKTC’de moleküler biyoloji ve genetik alanlarında duyulan ihtiyaçlar da göz önünde tutularak laboratuvara uzun vadede toplum yararına K.Ş.K. Projesi ötesinde de hizmetler verebilecek bir şekilde gerekli teknik bir altyapı hazırlandı.

Bu çerçevede faaliyetlerini 2006 yılından bu yana (12.10.18 itibariyle) K.Ş.K. Kıbrıslı Türk Üye Ofisi / K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı gözetiminde sürdürmekte olan DNA Laboratuvarı’nda ülkemiz adına çok önemli bilimsel başarılara imza atılması mümkün olmuştur, bunlar arasında:

(a) 1400’den fazla Kıbrıslı Türk kayıp yakınının DNA örneklerin toplanması ve muhafaza edilmesi

(b) 700’den fazla Kıbrıslı Türk kayıp yakınının DNA profillendirilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

(2012 yılından bu yana yapılan tüm Kıbrıslı Türk kayıp kimliklendirilmelerinde tamamen DNA Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen kayıp yakını DNA profillendirilme sonucları da kullanılmaktadır)

(c) 700’den fazla genel Kıbrıslı Türk populasyon DNA örneklerin toplanması ve muhafaza edilmesi

(d) Kimliklendirmelerin istatistiki analizleri için gerekli populasyon genetiği çalışmalarının yapılması

(e) Yapılan tüm adli genetik çalışmalar için uluslararası dıştan kalite temini sertifikasyonu alınması

(f) Türkiye’den ve dünyadan çeşitli saygın kuruluşlarla ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi

(T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Yale Üniversitesi, vs)

(g) Adli genetik ve populasyon genetiği alanlarında literatüre 14 adet makale ile katkı konulması

(h) Uluslararası bilimsel konferanslarda davetli sözel sunumlar yapılması

(i) K.K.T.C. Mahkemeleri ve Polisiye dosyalarında adli genetik servisleri sağlanmaya başlanması

DNA Laboratuvarı’nda K.Ş.K. Kıbrıslı Türk Üye Ofisi / K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı gözetiminde gerçekleştirilmekte olan tüm bu çalışmalara paralel olarak yaşanan diğer önemli bir gelişme 01.06.2010 tarihi itibariyle DNA Laboratuvarı’nda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir birimin de oluşturulmasıyla ülkemizde artık sağlık alanında da acil ihtiyaç duyulan moleküler biyoloji ve genetik servislerin verilmeye başlanmasıdır.

Genetik Uzmanlarımız

 

Dr.Cemal Gürkan

Moleküler Biyoloji Uzm.

 

Damla Kanlıada Demirdöv

Moleküler Biyoloji Uzm.