Skip Navigation LinksODİYOLOJİ

ODİYOLOJİ

Odyoloji, yeni bir sağlık alanı olup genel anlamda "işitme bilimi" olarak ifade edilmektedir.

Odyoloji, kişilerin işitme ve denge bozukluklarını saptayan, tedavi ve rehabilitasyonunu yapan bir bilim dalıdır.

Odyolojinin en ayrıntılı ifadesi ise "normal işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen; bunun yanı sıra işitme ve denge bozukluklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan; kendi alanına özgü test yöntemleri ile işitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ve tespit edilmesine yönelik uygulamaları içeren; belirlenen bozukluğa bağlı olarak uygun cihaz seçimi ve uygulaması da dahil olmak üzere gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini kapsayan bir bilim dalıdır."

Odyoloji bilim ve sağlık alanının uygulama yetkisi "odyolog" olarak isimlendirilen meslek elemanı tarafından temsil edilmektedir. 

Odyoloji bilimi çeşitli testler kullanarak insanların normal düzeyde duyup duymadıklarını, eğer normal düzeyde duymuyorlarsa işitmenin hangi bölümlerinin etkilendiğini ve işitme kaybının ne düzeyde olduğunu, denge bozukluğunun durumu ve işitmeye olan etkisini tespit etmeyi amaçlar.

Odyologlar, Kulak Burun Boğaz doktoru ile birlikte işitme kaybı ya da denge bozukluğu tanısını koyar ve tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapar.