Skip Navigation LinksDNA-Labaratuvarı

DNA LaboratuvarıDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi'nde olan DNA Laboratuvarı'nın kuruluşu 07.09.2005 tarihli ve S-985-2005 sayılı K.K.T.C. Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanmaktadır. Özetle, söz konusu kararla 'uluslararası standartlara uygun, bilimsel, bağımsız ve gizlilik ilkesine bağlı çalışan bir DNA Analizleri Laboratuvarı kurulması' amaçlanmaktaydı. DNA Laboratuvarı'nın kuruluşunu tetikleyen ana etken ayni tarihlerde hayata geçirilen Kayıp Şahıslar Komitesi Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi'ne Kıbrıs Türk tarafı olarak somut bilimsel katkı konulma arzusuydu. Bununla beraber, KKTC'de moleküler biyoloji ve genetik alanlarında duyulan ihtiyaçlar da göz önünde tutularak laboratuvara uzun vadede toplum yararına K.Ş.K. Projesi ötesinde de hizmetler verebilecek bir şekilde gerekli teknik bir altyapı hazırlandı.