Skip Navigation LinksEtik-Kurul

Etik Kurul

Etik Kurul başvuruları

Pazartesi ve çarşamba günleri Diyabet Merkezi (Endokrinoloji) bölümünden saat 11:00 de Doc.Dr.Umut Maraşuna tarafından teslim alınacaktır.

BNDH Etik Kurul Başvurusu için istenilecek Belgeler:

  1. Başvurusu dilekçesi                                                                                                                

  2. Başvuru formu                                                                                                                                         

  3. Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların güncel kısa özgeçmişleri

  4. Proje metni (Gerekçe, yöntemler ve kaynaklar)                                                                          

  5. Bölüm şeflerinin ve sorumlularının ve konuyla ilgili uzmanın onayı

  6. İlgili bölümden en az bir katılımcı

  7. Aydınlatılmış onam formu (Çalışmaya 18 yaş altı gönüllülerin alınması planlanıyorsa çocuk rıza formu ile veli/vasi onam formu da hazırlanmalıdır.)

  8. Araştırma bütçesi (Yapılacak tüm harcamaları içeren, bütçe kaynağı belirtilmiş

  9. Konu ile ilgili 3 makale ( tam metin) 

Etik Kurul Başvuru Formu