Skip Navigation LinksRadyoloji

Radyoloji

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin tanı amacıyla kullanımı elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olurken, tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamalarıdır.

Servis Hekimleri

 • Dr. Dilaver Akdur
  Radyoloji Uzm.
 • Dr. Mehmet Mehmetoğlu
  Radyoloji Uzm.
 • Dr. Burçin Eren
  Radyoloji Uzm.
 • Dr. Sinem Şığıt İkiz
  Radyoloji Uzm.
 • Dr. Kayhan Erbilen
  Radyoloji Uzm.