Skip Navigation LinksMikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Laboratuvar

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi pek çok örneğin  bulaşıcı hastalıklar açısından tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Laboratuvarımızda  bakteriyoloji, mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır. Bakteriyoloji laboratuvarında, kültür, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleri yapılmaktadır.  Testlerin yapımında uluslarası standartlar  ve  otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca otomatize kan kültür cihazını da bünyesinde barındıran bakteriyoloji laboratuvarımızda hızlı ve etkin tedavi için ileri testler  de yapılmaktadır. Mikoloji laboratuvarımızda da İnsanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların gönderilen materyallerden tanımlanmasına yönelik testler çalışılmaktadır. Parazitoloji laboratuvarımızda ise dışkı , idrar  kan (Leishmania, Sıtma), Vb örneklerden parazit araştırması yapılmaktadır. Tüberküloz laboratuvarımızda ARB boyası yanında Tüberküloz kültür ekimi yapılmakta ve bunun için klasik yöntemler yanında otomatize sistemlerde kullanılmaktadır. Seroloji ve Eliza laboratuvarlarımızda ise salmonella, brucella, ekinokok, riketsiya, h.pylori, gibi serolojik testler yanında HIV, HCV, HBs, EBV,Rubella, vs gibi pekçok test çalışılmaktadır. Ayrıca laboratuvarımız tarfından takip edilen bazı projeler ışığında moleküler mikrobiyolojik testlerin yapılması için altyapı çalışmaları da devam etmektedir.  Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında mikrobiyoloji Laboratuvarimiz bildirimi zorunlu insanlarda enfeksiyon yapan hastalıkların tanılayıcı testlerin yapıldığı laboratuvar olarak geçmektedir. Laboratuvarımzın İlgili tüm birimlerinde Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları gözetiminde işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.    

Tüberkuloz Örnek Alım Rehberi     

Mikrobiyoloji Lab Test Rehberi


Personelimiz

 

Sedef Kutlu 

Uzm. Biyolog

 

 Şerife Can Çaka

Uzm. Biyolog

 

Goncagül Özbalıkçı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı

 

Meral Kızılkanat 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı